v_s_c: (Default)
http://digital.di.se/artikel/tummen-upp-for-sjalvkorande-bilar-i-sverige

"En mängd aktörer arbetar på att få ut självkörande bilar. Förutom techjättarna i Silicon Valley, som Google och Apple, försöker även flera bilbolag, däribland Tesla och Volvo, att ta fram sina egna självkörande modeller.
Nu rivs hindrena för bolagen som vill utveckla sina självkörande bilar i Sverige. I en statlig utredning publicerad på torsdagen menar man att de internationella reglerna om vägtrafik inte hindrar självkörande bilar på våra vägar och att testning av dessa bilar ska godkännas i Sverige.
Däremot menar utredningen att det ska krävas särskilt tillstånd av Transportstyrelsen för att genomföra den här typen av testning.
“Det finns inga hinder för att sätta tekniken i bruk. Det behövs fler sensorer och kameror än vad vi har i bilarna idag, men de produkterna är snart klara för implementering. Då handlar det om mjukvara och logik”, sa Tesla-chefen Peter Carlsson till Di Digital i höstas.
Inom projektet ”DriveMe” ska 100 självkörande Volvobilar köras på allmän väg i Göteborg med start nästa år. Även ett projekt för självkörande bussar är på gång i Kistaområdet i Stockholm.
Vilken aktör som först får ut självkörande fordon för allmänheten att använda återstår däremot att se."

Profile

v_s_c: (Default)
v_s_c

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 45 67 89
10 11121314 1516
17 18 192021 2223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 04:22 am
Powered by Dreamwidth Studios