v_s_c: (Default)
http://www.svt.se/kultur/konst/fri-entre-pa-statliga-museer-nasta-ar
"HÄR BLIR DET FRI ENTRE NÄSTA ÅR
Armémuseum,
Etnografiska museet,
Flygvapenmuseum i Linköping,
Hallwylska museet,
Historiska museet,
Kungl. myntkabinettet,
Livrustkammaren,
Marinmuseum i Karlskrona,
Medelhavsmuseet,
Moderna museet i Stockholm och Malmö,
Nationalmuseum,
Naturhistoriska riksmuseet,
Sjöhistoriska museet,
Skoklosters slott,
Statens centrum för arkitektur och design,
Världskulturmuseet i Göteborg
Östasiatiska museet"

Profile

v_s_c: (Default)
v_s_c

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 45 67 89
10 11121314 1516
17 18 192021 2223
24 252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 12:19 am
Powered by Dreamwidth Studios